start | pomoc | zaloguj się  
NOWE KONTO
ZALOGUJ SIĘ
ZOBACZ DEMO
OPCJE I MOŻLIWOŚCI
Reklama w SONDA.pl
KONTAKT
Informacja o przetwarzaniu danych
REGULAMIN serwisu


Informacje ogólne
 1. Właścicielem serwisu jest firma CATALIST systemy multimedialne z biurem w Krakowie, zwana dalej CATALIST
 2. Serwis SONDA.pl udostępnia właścicielom i administratorom stron internetowych tworzenie własnych sondaży i ankiet

Rejestracja w systemie
 1. Założenie konta w systemie jest bezpłatne
 2. Aby założyć bezpłatne konto należy zapoznać się z regulaminem, a następnie prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Zakładając konto użytkownik akceptuje wszystkie punkty tego regulaminu
 4. Podając swoje dane identyfikacyjne użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
 5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy założenia konta bez podania przyczyny

Obowiązki i prawa użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązuje się zamieścić w swoim serwisie internetowym (na stronie głównej serwisu lub na stronie z darmową sondą) button (mały obrazek graficzny), informujący o korzystaniu z darmowego systemu SONDA.pl
 2. Użytkownik wyraża zgadę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez CATALIST dla potrzeb marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)
 3. Konta użytkowników mogą być wykorzystane przez CATALIST do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam do bezpłatnych usług (np. banner reklamowy w wynikach sondy, stopka reklamowa w mailu)
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu prosimy składać poprzez opcję "kontakt"
 5. Informacje o naruszeniu niniejszego regulaminu przez użytkownika naszego serwisu prosimy kierować do nas poprzez opcję "kontakt"
 6. Konta osób postępujących niezgodnie z niniejszym regulaminem mogą być kasowane wraz z całym ich dorobkiem, bez możliwości ponownego zapisania się
Obowiązki CATALIST
 1. CATALIST dołoży wszelkich starań, aby serwer oraz oferowane przez serwis usługi działały jak najlepiej
 2. CATALIST dołoży wszelkich starań celem ochrony danych znajdujących się na serwerze
 3. CATALIST nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego działania serwisu oraz oferowanych usług bezpłatnych
  • sposób w jaki będą wykorzystywane komponenty przez użytkowników
  • treści i zawartość utworzonych sond
  • skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika
  • przerwy w funkcjonowaniu serwisu bezpłatnych usług zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od nas
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od nas
 4. CATALIST zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych usług bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji
 5. CATALIST zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach serwisu
Ograniczenia techniczne i merytoryczne
 1. Konto oraz usługi świadczone przez serwis mogą być wykorzystywana tylko zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami Netykiety sieciowej. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie konta do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.
 2. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie sonda na stronach o treściach niezgodnych z polskim prawem, etyką, wzywającym do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagującej przemoc oraz godzących w dobro naszego serwisu.
 3. Użytkownikiem serwisu może być zarówno osoba fizyczna, firma jak i instytucja. Podmioty te mogą używać korzystać z usług serwisu do celów o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym.
 4. Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika naszego serwisu pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik
 5. CATALIST może usunąć konto z systemu bez ostrzeżenia, jeśli:
  • usługi zostały wykorzystane niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi lub regulaminem
  • nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami
  • podane przez użytkownika dane i informacje o stronie są nieprawdziwe
  • komponenty będą używane niezgodnie z ich przeznaczeniem
  • bez podania przyczyny


pomoc | regulamin | Informacja o przetwarzaniu danych | reklama | o nas | dla prasy | zaloguj się

© 1998-2024 SONDA.pl - darmowa sonda, pierwszy i największy system komponentów za darmo dla społeczności internetowej
projekt i realizacja: agencja interaktywna CATALIST
polecamy: mojaSONDA.pl | Księga gosci | Test na bloga